Ziyaretçilerin Demografik Özellikleri ve Alışveriş Merkezlerinden Bekledikleri Özellikler Onların Alışverişe Yönelik Tutum ve Davranışlarına Göre Değişiyor mu? Düzce İli Krem Park Örneği

Yıldırım YILDIRIM,Aziz YURTTAŞ

Özet
Alışveriş merkezleri günümüz modern dünyanın en temel ticari yerleri olarak değerlendirilebilir. Türkiye’nin 57 ilinde yer alan ve yaklaşık 385 bin kişinin çalıştığı alışveriş merkezlerinin ziyaretçi sayısı endeksine baktığımızda 2017 yılında bir önceki yıla göre %6’lık, ciroda ise %7,1’lik bir artış olduğu gözlenmiştir. Gerek sağladığı istihdam olanakları, gerekse de tüketicileri cezbetme ve onlara yepyeni bir alışveriş deneyimi sunma konusunda ki kabiliyeti AVM’leri sosyal yaşamın doğal bir parçası haline getirmiştir. Bazı alışveriş merkezlerinin kapısından içeri giren kişi sayısının Türkiye’deki bazı şehirlerin nüfuslarından fazla olması bu yerlerin ticari anlamda ne kadar önemli olduğunu bizlere göstermektedir. Hem alışverişe yönelik faaliyetlerin hem de alışveriş dışı etkinliklerin bir arada bulunuyor olması, toplumun bütün katmanlarından çok çeşitlilikte geniş bir tüketici kitlesini kendisine çekmesine neden olmakta ve geçirilen boş zaman faaliyetleri içinde giderek etkisini ve süresini arttırmaktadır. Tüketiciler önceleri bakkalları ve küçük marketleri tercih ederken daha sonraları süpermarketleri, hipermarketleri ve alışveriş merkezlerini tercih etmeye başlamışlardır. Bu araştırma sonucunda tüketicilerin alışverişe yönelik tutum ve davranışlarına göre alışveriş merkezlerinden beklenen özelliklerin değiştiği görülmüştür. Örneğin, yalnızca bir şeyler satın almak veya yalnızca yemek yemek için AVM’ye gelenlerin AVM’nin konum özelliğine daha çok dikkat ettiği görülmüştür. Bütün gruplar içerisinde AVM’lerin dış görünüşüne ve düzenlenen etkinliklere en çok önem verenlerin kendini alışveriş çılgını olarak tanımlayan kişiler olduğu sonucuna varılmıştır.

Anahtar Kelimeler: Alışveriş merkezleri, Tutum ve davranışlar, demografik özellikler
JEL Kodu: M3, M30, M31

Tam Metin

International Conference on International Trade Conference Book/ editörler Kürşat Çapraz Irina Raluca Badea, Mustafa Yılmaz

İstanbul: Hiperlink Yayınları, 2018.

https://www.intraders.org/october/
Please follow and like us:

Leave a Comment