Türkiye’nin Sağlık Politikaları ve Sağlık Harcamaları ile Ekonomik Büyüme İlişkisi

Ar. Gör. Hilal Gündoğan, Celal Alpdoğan

Sakarya Üniversitesi

 

1998-2016 döneminde Türkiye’ye ait genel sağlık harcamaları ve GSYİH verilerinin kullanıldığı analizde sağlık harcamaları ile ekonomik büyüme arasındaki ilişkinin varlığı incelenmiştir.

Bilindiği gibi kalkınma ekonomisinin temel dinamiklerinden birisi de beşeri sermayeye katkı sağlayan sağlık harcamalarıdır. Yapılan sağlık harcamaları, kişinin çalışma kapasitesini artırarak ve ileride karşılaşabileceği sağlık sorunlarına karşı koruyarak beşeri sermayenin artmasına destek vererek ülke kalkınmasında önemli bir rol oynar.

Granger nedensellik test sonuçlarına göre GSYİH ile sağlık harcamaları arasında çift yönlü nedensellik ilişkisi ortaya çıkmıştır. Ayrıca uzun dönemli ilişkinin varlığının sınandığı Johansen eşbütünleşme testi sonuçları değerlendirildiğinde ekonomik büyüme ile sağlık harcamaları arasında uzun dönemli ilişkinin olduğu sonucuna varılmıştır. Ekonomik büyümedeki artış sağlık harcamalarında da artışa neden olmaktadır.

Anahtar Kelimeler: Sağlık ekonomisi, kalkınma ekonomisi, nedensellik, sağlık harcamaları
JEL Kodu: I15, I18, C12, C01, H51

Tam Metin

First InTraders International Conference on International Trade Abstract Book/ editörler Kürşat Çapraz Irina Raluca Badea
İstanbul: Hiperlink Yayınları, 2018.

https://www.intraders.org/october/
Please follow and like us:

Leave a Comment