TÜRKİYE’DEKİ LOJİSTİK EĞİTİMİNE YÖNELİK BİR ARAŞTIRMA

Dr. Öğretim Üyesi Nurten POLAT DEDE
Elif Nur KARASOY
Burak ÇAM
İstanbul Medipol Üniversitesi

Günümüzde küreselleşme ile birlikte büyüyen ve gelişen şirketler uluslararası pazardan pay alabilmek için lojistik faaliyetlerine önceki dönemlere göre daha fazla önem vermeye başlamıştır. Firmaların lojistik faaliyetlerindeki etkin ve verimli uygulamalarla rekabet avantajı elde edebilmeleri ise çalışanların işgücü niteliği ve katkılarının arttırılmasına bağlıdır. Buna bağlı olarak, lojistik alanında nitelikli bilgi ve beceriye sahip eleman arayışına paralel olarak lojistik eğitimi veren üniversitelerin sayısında da artış oluşmuştur. Bu çalışma kapsamında İstanbul’da lojistik eğitimi veren program isminde lojistik, taşımacılık ya da ulaştırma kelimesi geçen 4 yıllık lisans düzeyindeki devlet ve vakıf üniversitelerinin internet üzerinden resmi müfredatları incelenmiştir. İncelenen müfredatlar ile ilgili olarak içerik analizi yapılmış ve tespit edilmiş olan farklılıklar bulgular halinde çalışma da ortaya konulmaya çalışılmıştır. Lojistik eğitimindeki güçlükler ve program müfredatlarındaki farklılıkların nedenleri ile ilgili olarak ayrıca lojistik programlarında idari olarak görev yapan akademisyenlerle odak mülakatları yapılarak çalışmaya daha geniş bir bakış açısı kazandırılmıştır. Yapılan görüşmeler dahilinde lojistik eğitiminde standartların sağlanamamasının temel nedenleri olarak; alanda yeterli akademisyenlerin mevcut bulunmaması, sektörden gelen bazı eğitimcilerin ise akademi kültür ve teamüllerine uyumlaştırılmasındaki güçlükler, bu programların akredite edilmeleri yönündeki çalışmaların başlangıç aşamasında olmaları ve müfredatlarını lojistik sektörünün ihtiyaçlarına özgü olarak güncellemeleri ve lojistik eğitimine yönelik farklı bakış açıları olarak ifade edilmiştir. Çalışma lojistik eğitiminde standartlar olmayışının neden ve sonuçlarını ortaya koyarak lojistik eğitimi konusunda katkı sağlamayı hedeflemektedir.

Anahtar Kelimeler: İşletmecilik, Lojistik Eğitimi, Standartlaşma,
JEL Kodu: M1, M10, I20

The Second InTraders International Conference on International Trade Conference Book editör: Kürşat Çapraz
İstanbul: Hiperlink Yayınları, 2018

https://www.intraders.org/october/


Please follow and like us:

Leave a Comment