TÜRKİYE’DE YAŞ MEYVE VE SEBZE İHRACATININ GELİŞİMİNDE BEKLENTİLER VE SORUNLAR: FİNİKE BÖLGESİ ÖRNEĞİ.

Dr. Öğretim Üyesi Hakan TUNÇ

Mehmet Akif Ersoy Üniversitesi

 

Dış ticarette, üstün sektörlerin tespiti ve bu sektörlerin beklenti ve sorunlarının tespiti ülkelerin ihracat sektörünün gelişiminde önemli bir role sahiptir. Türkiye’de yaş meyve ve sebze sektörü 2016 ve 2017 yılında 2 milyar doların üstünde ihracat gerçekleştirmiştir. Türkiye geniş ve verimli ovalara sahip olmasına rağmen 2017 yılında yaş meyve ve sebze ihracatının, toplam ihracata oranı sadece yüzde 1.5 civarındadır.

Bu çalışmada Antalya iline bağlı Finike, Kumluca ve Demre ilçesinde faaliyet gösteren 43 adet tarımsal işletmeye ihracat sektöründe yaşadıkları sorunlar hakkında bir anket uygulaması yapılmıştır. Anket sonucunda firmalar, bölgenin yaşadığı en önemli ihracat sorunlarını: hal yasasının yetersizliği, hükümetin kendi sorunlarını doğru algılamadığını ve desteklerin yetersiz olduğu şeklinde beyan etmişlerdir. Ayrıca uygulama kısmın beyan edilen en önemli sorunları etkileyen diğer sorunlar Regresyon modelleri yardımıyla incelenmiştir.
Anahtar Kelimeler: İhracat Sorunları, Finike, Yaş Meyve ve Sebze, Regresyon
JEL Kodları: F1,F14,R11

Tam Metin

First InTraders International Conference on International Trade Abstract Book/ editörler Kürşat Çapraz Irina Raluca Badea
İstanbul: Hiperlink Yayınları, 2018.

https://www.intraders.org/october/
Please follow and like us:

Leave a Comment