TÜKETİCİLERİN TIBBİ VE AROMATİK BİTKİLERİN TÜKETİM VE PAZARLANMASINA İLİŞKİN GÖRÜŞLERİNİ BELİRLEMEYE YÖNELİK BİR ALAN ÇALIŞMASI

Ahmet ÜNAL, Yıldırım YILDIRIM

Özet
Dünyada ve Türkiye’de, kimyasal ürünlerin sebep oldukları olumsuz yan etkiler, tüketicilerin doğal ürünlere yönelimini her geçen gün arttırmaktadır. Ayrıca dünya üzerinde yaşlı nüfusundaki artış, bitkilerin tıbbi faydalarını ortaya koyan yeni çalışmalar, geleneksel tedavi yöntemlerinin gelişmiş ülkelerce kabul görmesi, obezite vb. nedenlerle tıbbi ve aromatik bitkilere olan talebin artmasını sağlamıştır. Literatürde tıbbi ve aromatik bitkilerin pazarlanması, satışı ve tüketicilerin bu bitkilere yönelik görüşlerine ilişkin boşluğu doldurmak amacıyla hazırlanmış bu çalışma sonucunda bu bitkilerin ara sıra veya nadiren kullanıldığını, bu bitkilerin daha çok aktarlardan satın alındığını, internetten alışverişin yok denecek kadar az olduğu görülmüştür. Tüketme nedenine bakıldığında katılımcıların çoğunluğu “hastalık tedavisi” için kullandıklarını belirtmiştir. Sonrasında keyif ve rahatlama amacı gelmektedir. Bu bitkileri ne amaçla kullanıyorsunuz sorusunda diğer seçeneği işaretleyenler (metabolizma hızlandırıcı, önleyici tedavi amacıyla, sağlığı koruma amacıyla, yanık tedavisi amacıyla ve bilimsel çalışma amaçlı vs.) kozmetik amaçlı kullananların yüzdesinden fazladır. Bu araştırma sonuçlarının Türkiye’de faaliyet gösteren ve bu bitkilerden elde edilmiş her türlü ürünün satışını ve pazarlanmasını gerçekleştiren işletmelere bir öngörü sağlayacağı düşünülmektedir.

Anahtar kelimeler: Tıbbi ve aromatik bitkiler, pazarlama, tüketici görüşleri, Düzce
JEL kodları: M3, M30, M31

Tam Metin

International Conference on International Trade Conference Book/ editörler Kürşat Çapraz Irina Raluca Badea, Mustafa Yılmaz

İstanbul: Hiperlink Yayınları, 2018.

https://www.intraders.org/october/
Please follow and like us:

Leave a Comment