TÜKETİCİLERİN TIBBİ VE AROMATİK BİTKİLERİN TÜKETİM VE PAZARLANMASINA İLİŞKİN GÖRÜŞLERİNİ BELİRLEMEYE YÖNELİK BİR ALAN ÇALIŞMASI

Dr. Ahmet ÜNALİnönü ÜniversitesiDr. Öğretim Üyesi Yıldırım YILDIRIMDüzce Üniversitesi Dünyada ve Türkiye’de, kimyasal ürünlerin sebep oldukları olumsuz yan etkiler, tüketicilerin …

Read moreTÜKETİCİLERİN TIBBİ VE AROMATİK BİTKİLERİN TÜKETİM VE PAZARLANMASINA İLİŞKİN GÖRÜŞLERİNİ BELİRLEMEYE YÖNELİK BİR ALAN ÇALIŞMASI

ÇALIŞANLARIN YENİLİKÇİ DAVRANIŞLARI ÜZERİNDE İŞ ARKADAŞLARI VE YÖNETİCİNİN ETKİSİNİN KARŞILAŞTIRILMALI OLARAK İNCELENMESİ

Doç. Dr. Öznur BOZKURTDüzce Üniversitesiİşletme Fakültesi Armağan ERCANDüzce ÜniversitesiSosyal Bil. Enst.Girişimcilik ABD Yenilik, ister ulusal ister uluslararası boyutta düşünülsün hemen …

Read moreÇALIŞANLARIN YENİLİKÇİ DAVRANIŞLARI ÜZERİNDE İŞ ARKADAŞLARI VE YÖNETİCİNİN ETKİSİNİN KARŞILAŞTIRILMALI OLARAK İNCELENMESİ