Petrol Fiyatlarının Gelişmiş ve Gelişmekte Olan Önemli Petrol İhracatçısı Ülkelerin Makroekonomik Dinamikler Üzerindeki Etkisi: Panel Veri Analizi

Sabit BAİMAGANBETOV, Alimkulova Elvirasabit@gmail.com, elvira7_8@mail.ruAhmet Yesevi Üniversitesi/ Kazakistan ÖzetPetrol fiyatlarında meydana gelen değişimler, hem petrol ihracatçısı hem de petrol ithalatçısı …

Read morePetrol Fiyatlarının Gelişmiş ve Gelişmekte Olan Önemli Petrol İhracatçısı Ülkelerin Makroekonomik Dinamikler Üzerindeki Etkisi: Panel Veri Analizi