Sürdürülebilir İşletme Başarisinda Muhasebe Denetiminin Rolü

Dr.Öğretim Üyesi Gökhan BARAL, Onur KAYA
Sakarya Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü İşletme Bölümü

Özet
Günümüzde işletmeler kuruluş amaçlarından biri olan kar elde etme ile birlikte faaliyette bulundukları sektörün en iyisi, lideri olmayı hedeflemekte ve istemektedirler. Bu hedefe ulaşabilmek içinde devamlılığı olan bir başarıyı yakalamak durumundadırlar. Bu çalışmada; devamlılığı olan, sürdürülebilir bir başarıyı yakalamada kaliteli ve tarafsız bir muhasebe denetiminin önemi ve etkisi anlatılmıştır. Çalışmada; Muhasebe, Denetim, Muhasebe Denetimi, Sürdürülebilirlik ve Sürdürülebilir başarı gibi çalışmanın temelini oluşturan kavramlarla ilgili yapılan literatür taraması sonucunda bu kavramlar detaylı olarak açıklanmış ayrıca bu kavramların dünyadaki ve ülkemizdeki tarihsel gelişimine değinilmiştir. Son bölümde ise faaliyette bulunan örnek bir işletmenin yıllık mali tablolarının analizi yapılmış, yapılan bu analizin sonuçlarına yer verilmiş ve bu sonuçlar değerlendirilmiştir. Yapılan inceleme, araştırma ve analizlerin sonucunda firmaların sürdürülebilir bir başarıyı yakalamaları, kaliteli ve hesap verilebilirliği olan bir muhasebe sisteminin kurulmasına ve bu sisteminin belirli dönem aralıklarıyla denetlenmesine bağlıdır. Devlet tarafından zorunlu olarak yapılan denetim dışında işletmelerde en az 6 aylık dönemler halinde kendi iç denetimlerini bağımsız denetim şirketlerine yaptırmaları ve yapılan denetimin sonuçlarını değerlendirerek faaliyetlerini bu değerlendirmeler ışığında sürdürmeleri hedeflenen sürdürülebilir başarıyı yakalamalarını sağlayacaktır. Çalışmanın son bölümünde örnek olarak alınan işletmenin mali tablolarına yapılan mali analizin sonuçlarına bakıldığında şuan faaliyet gösterdiği sektörün öncüleri arasında bulunan firmanın bu başarıya ulaşmasında kaliteli bir muhasebe sistemi ve muhasebe alt yapısına sahip olmasının yanında bu sistemin denetlenebilir olması ve bu denetimlerin sonuçlarının değerlendirilerek firmanın faaliyet ve uygulamalarının bu sonuçların ışığında yapılmasının etkili olduğu tespiti yapılmıştır.

Anahtar Kelimeler: Muhasebe,Muhasebe Denetimi,Sürdürülebilirlik,
JEL Kodu:M40,M41, M42

International Conference on International Trade Abstract Book/ editörler Kürşat Çapraz Irina Raluca Badea

İstanbul: Hiperlink Yayınları, 2018.

https://www.intraders.org/october/
Please follow and like us:

Leave a Comment