Petrol Fiyatındaki Değişimlerin Seçilmiş Asya Ülkelerinin Borsalarına Etkileri

Prof.Dr. Cihan TANRIÖVEN
Gazi Üniversitesi, İİBF, cihant@gazi.edu.tr
Arş.Gör. Aziza SYZDYKOVA
Hoca Ahmet Yesevi Uluslararası Türk-Kazak Üniversitesi, Sosyal Bilimler Fakültesi, Ekonomi
ve Finans Bölümü,azizayesevi@gmail.com

 

Özet
Petrol fiyatlarının hisse senedi piyasalarına etkileri devam eden araştırma konusudur. Literatürde çalışmaların büyük çoğunluğu petrol fiyatlarının borsaya etkilerinin daha çok gelişmiş ülke için yapıldığı görülmektedir. Bu çalışmada, petrol fiyat değişimlerinin gelişmiş ve gelişmekte olan 4 Asya ülkesinin (Japonya, Güney Kore, Malezya ve Singapur) borsalarına etkileri araştırılmıştır. Ocak 1990 – Şubat 2017 dönemine ait aylık verilerin kullanıldığı bu çalışmada zaman serisi analizinden VAR modeli kullanılmıştır. Bu kapsamda etkinin araştırılması için genelleştirilmiş etki tepki fonksiyonu ve varyans ayrıştırma analizleri uygulanmıştır. Çalışma bulgularına göre petrol fiyat değişimlerinin piyasaları farklı şekilde etkilediği görülmektedir.

Anahtar Kelimeler: Petrol Fiyat Değişimi, Hisse Senedi Getirisi, Asya Ülkeleri, Döviz Kuru, VAR Modeli
JEL Kodları: F30, F65, G12, G15

International Conference on International Trade Abstract Book/ editörler Kürşat Çapraz Irina Raluca Badea

İstanbul: Hiperlink Yayınları, 2018.

 

https://www.intraders.org/october/
Please follow and like us:

Leave a Comment