AĞ VE NEDENSELLİK ANALİZİ ÇERÇEVESİNDE GELİŞMİŞ VE GELİŞMEKTE OLAN ÜLKELERDE İHRACATA YÖNELİK BÜYÜME HİPOTEZİNİN GEÇERLİLİĞİ

Dr. Öğretim Üyesi Reyhan CAFRIÇankırı Karatekin Üniversitesi Bu çalışmada gelişmiş ve gelişmekte olan ülkelerin karşılıklı ihracat durumları (dolayısıyla ithalat durumları) …

Read moreAĞ VE NEDENSELLİK ANALİZİ ÇERÇEVESİNDE GELİŞMİŞ VE GELİŞMEKTE OLAN ÜLKELERDE İHRACATA YÖNELİK BÜYÜME HİPOTEZİNİN GEÇERLİLİĞİ

Please follow and like us:

Uluslararası Ticaret ve İşletmecilik Bölümü Öğrencilerinin Bölüm Seçmelerindeki Üniversite Faktörleri ve Kişisel Nedenler: Çan Uygulamalı Bilimler Yüksekokulu Örneği

Dr. Öğretim Üyesi Emrah TOKGÖZÇanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi, Çan Uygulamalı Bilimler Yüksekokulu, Uluslararası Ticaret ve İşletmecilik Bölümü Araştırmanın amacı, Çan …

Read moreUluslararası Ticaret ve İşletmecilik Bölümü Öğrencilerinin Bölüm Seçmelerindeki Üniversite Faktörleri ve Kişisel Nedenler: Çan Uygulamalı Bilimler Yüksekokulu Örneği

Please follow and like us: