Kariyer Uyum Yeteneğinin Beyaz Yakalı Çalışanlar Açısından Değerlendirilmesi

Sıla Yirmibeşoğlu
Doç. Dr. Öznur Bozkurt
Düzce Üniversitesi

Çalışanların sahip oldukları yetenekleri işletme için kullanmalarını sağlamak için yöneticilerin birtakım uygulamalar ortaya koyması gerekmektedir. Kariyer yönetimi, kariyer planlama, kariyer danışmanlığı ve kariyer geliştirme gibi birçok kavram iş yaşamında sıklıkla duyulan kavramlardır. Kişinin kariyer hedefine ulaşmasında bireysel gayretin yanında örgütsel desteklerinde etkisi oldukça büyüktür. Kariyerin planlanmasından başlayarak geliştirilmesi ve sonlandırılmasına kadar birçok aşamada kişinin kariyer yönetimi ile örgütün kariyer yönetimi arasında bir uyumun olması gerekmektedir. Birey kariyeri için yaptığı planda örgütsel planların etkisini mutlaka görecektir. Bu aşamada bireyin çalıştığı kurumdaki kariyeri ile ilgili göstermiş olduğu uyum onun performansına da yansıyacaktır. Yeni iş modellerinde kişi artık birbirinden farklı kariyer yollarında kendini bulabilmektedir. Tek bir alanda ilerleyen kariyer yerine çoklu kariyer anlayışları ortaya çıkmıştır. Değişen iş yaşamı çalışanların kariyer gelişimleri için değişen çevreye uyum sağlamaları zorunluluğunu ortaya çıkarmıştır. Hızlı değişen çevrede uyum yeteneklerinin ve gelişime açık olmanın önemi giderek artmaktadır. Kariyer uyumu, kişilerin değişen çevre koşullarına kendi kariyerlerini şekillendirmek için edinmeleri gereken becerileri tanımlar. Kariyer uyum yeteneği dört boyutta ele alınmıştır. Kontrol, bireyin kariyeri ile ilgili karar verebilme gücü ve kariyerini yönetme becerisi olarak tanımlanır. Kaygı, kişinin kendi yeteneklerini bilerek gelecek planını yapmasıdır. Güven, bireyin herhangi bir sorun ile karşılaşması durumunda bu sorunu çözebileceğine dair inancıdır. Merak, bireyin fırsatlar için sürekli ve ilgi ile etrafını analiz etmesi olarak tanımlanır. Bu çalışmada nicel araştırma yöntemlerinden anket tekniği ile toplanan veriler ışığında Düzce Organize Sanayi Bölgesinde faaliyet gösteren Anonim Şirketlerin beyaz yakalı çalışanlarının kariyer uyum yetenekleri incelenmiştir. Araştırma bulgularına göre örneklem içinde yer alan çalışanların kariyer uyum yeteneklerinin iyi derecede olduğu ve demografik özelliklerine göre farklılaştığı görülmüştür.
Anahtar Kelimeler: Kariyer, Kariyer Uyumu, Beyaz Yakalı Çalışan
Jel Kod: M10, M12,M50

The Second InTraders International Conference on International Trade Conference Book editör: Kürşat Çapraz
İstanbul: Hiperlink Yayınları, 2018

https://www.intraders.org/october/
Please follow and like us:

Leave a Comment