İşletmelerin Dış Ticaret Potansiyelinin Belirlenmesi

Birçok örgüt, üyeleri için dış ticaret eğitimleri hazırlamaktadır. Bu eğitimler büyük örgütlere hitap ediyor olsa da katılımcıları bir elin parmaklarını geçmemektedir. Birçok sanayi ve ticaret odalarında bu eğitim her sene geleneksel olarak düzenlenmektedir.

Sürekli, birçok eğitim düzenlenmesine rağmen dış ticaretimize bu yansımakta mıdır? Ebette bunu ölçmek birçok etken varken pek mümkün değildir. Yalnız dış ticaret kültürümüz, işletmelerin yönetim tutumu, dış ticaret faaliyetlerinin derecesi, ürünlerinin ve kapasitelerinin dış ticarete uygunluk düzeyi, diğer olarak ifade edebileceğimiz birçok bilgiyi elde etmeye yönelik sorulardan oluşan “işletmelerin dış ticaret potansiyelinin belirlenmesi” çalışması işletmelerin hangi noktalarda eksikliklerinin olduğunu hangi noktalarını geliştirmeleri gerektiğini ortaya çıkarmayı hedeflemektedir.

Birçok çalışma bir ürün veya ülke bazında çalışırken “işletmelerin dış ticaret potansiyelinin belirlenmesi” çalışması bir işletmenin potansiyelini ortaya çıkarıp kısa ve uzun vadede hangi hedefleri gerçekleştirmesi gerektiğini ortaya koymayı amaçlamaktadır. Çalışma işletmelere, sanayi ve ticaret odalarına, belirli kümelere ve çeşitli iş kollarına yöneliktir.

İşletmelerin yapısal olarak dış ticarete uygun olup olmadığını belirlenmeden işletmelerin ve dış ticaret birimlerinde görev almak isteyen adayların ne derece bu eğitimlerden fayda göreceği şüphelidir. Dış ticaret kültürünü işletme bazında oluşturamadığımız sürece dış ticaret eğitimlerin sayısı artsa dahi dış ticaret oranlarımız hız kazanamayacaktır. Daha fazla işletmenin dış ticaret yapması, mevcut olanların dış ticaret hacimlerinin artırılması tek kelime ile dış ticaret kültürümüzün düzeyi ile orantılıdır. İşletmelerin yönetim yapıları, ürünleri, dış ticaret birimleri ve diğer olarak ifade edebileceğimiz pazarlama karması iyi yönetilebildiği sürece dış ticaret hacmimiz de artacaktır.

* “İşletmelerin dış ticaret potansiyelinin belirlenmesi” çalışması Kürşat ÇAPRAZ’a ait dış ticaretin geliştirilmesine yönelik kişisel çalışmadır.

Kürşat ÇAPRAZ

https://www.intraders.org/pazar

https://www.intraders.org/october/
Please follow and like us:

Leave a Comment