Dış Pazar Araştırması

InTraders Akademik Platformu, Uluslararası Ticaret Kongresi isim tescili yapılmış, uluslararası kongre niteliklerini taşıyan uluslararası ticaret alanına Ekim KongresiMayıs Kongresi,  Akademik Dergi ve Dış Pazar Araştırması başlıkları ile katkı sağlamayı hedefleyen kar amacı gütmeyen akademik organizasyondur.

InTraders Ekibi, dış ticarete gönül vermiş kişilerden oluşmaktadır. Kongre ticari amaçlı olmayıp, uluslararası ticaretle ile ilgili konularda tez/makale/saha incelemesi vb. şekilde çalışmasını tamamlamayı amaçlayan araştırmacılara burs / finans sağlamayı amaçlamaktadır. Bu tür duyurular kongrenin Facebook Kongre Grup sayfasında yapılmaktadır.

27/06/2018 tarih ve 2018/11834 Karar sayılı Resmi Gazete’de yer alan Akademik Teşvik Yönetmeliği’ne (En az 5 farklı ülkeden katılımcı sağlanması, tam metin kitabı yayınlanması)  göre kongrelerimiz uluslararası kongre kriterlerini taşımaktadır.

InTraders Uluslararası Ticaret Akademik Dergisi Dergipark tarafından kurulumuna izin verilmiş, e-ISSN’si alınmış  olup ilk yayınını Aralık 2018’de gerçekleştirmiş olup yeni sayılar için makale çağrısına çıkmıştır. Yılda iki defa yayın yapacak olan dergimiz ayrıca kongrelerimze özel sayılar çıkaracaktır.

InTraders Konferansı uluslararası olup YÖK uluslararası kongre kriterlerini taşımaktadır.

Kongrenin dili Türkçe ve İngilizce’dir. Kongre sunum dili İngilizce’dir. Tüm sunumlar İngilizce olarak gerçekleştirilecektir. Tam metin Türkçe veya İngilizce hazırlanabilir.

İşbirlikleri için info@intraders.org ile iletişime geçebilirsiniz.

https://www.intraders.org/october/

Detaylı bilgi için

Please follow and like us:

Leave a Comment