DENİZLİ ÇARDAK HAVAALANI KARGO TERMİNALİ GEREKLİLİĞİ.

Prof. Dr. Aydın SARI,

Dr. Öğretim Üyesi Ertürk ALPTEKİN

Öğretim Görv. Hakan DEMİR

Pamukkale Üniversitesi

Özet

Hava ulaşımı olan kentlerdeki ekonomik gelişimler hız kazanmaktadır. Hava alanlarının sadece yolcu taşıma amaçlı kullanımının etkinliği düşündürücü olmaktadır. Kargo taşıma terminallerinin kurulması işler hale gelmesi havaalanının etkinliğini artırmakla kalmamakta kentin ekonomisinde görünür yapısal değişimler de ortaya çıkarmaktadır. Bu nedenle Denizli Çardak havaalanında kargo terminalinin açılması ile birlikte hava alanı daha işlek hale gelecektir.

Denizli şehir içinde ve hinterlandında dağıtıcı kargo firmaları yanında komşu illerde ihtiyaç duyulan hizmetleri yerine getirmede önemli bir görevi yerine getirecektir. Diğer bir deyişle bölge kentlerin ihtiyacını da karşılayacaktır. Hava kargonun gelişmemesi sanayileşmiş kentlerin daha ileri kalkınma düzeylerine geçmesini engellerken, bölge gelişmişliğini de yavaşlatmaktadır.

Denizli ili tek başına 2016 yılında 3 milyar doların üzerinde ihracat gerçekleştirmiştir.Özellikli Kablo ve Bakır Tel-Demir Dışı Metaller (817 milyon $), Mermer-Traverten ve Madencilik Ürünleri (262 milyon $), Hazır Giyim ve Konfeksiyon (1.379 milyon $), Demir-Çelik (262 milyon $), en önemli ihracat kalemlerini oluşturmaktadır.

Denizli sanayi kenti olmasının yanında aynı zamanda önemli bir tarım kentidir. Ürettiği tarımsal ürünler de başta Rusya Federasyonu olmak üzere 80’e yakın ülkeye ihraç edilmektedir. Bölge illere bakıldığında Burdur, Uşak, Muğla ve Aydın illerinin ihracat rakamı 1.5 milyar dolara yaklaşmaktadır.

Sonuç olarak, bölgede Denizli Çardak Hava Limanı (DHMİ) hava kargo terminali açılması ege bölgesi ve çevre iller açısından hızlı kalkınmanın öncülüğünü yapacaktır. Hava kargo terminali açılması Denizli ve bölge illerinin küresel pazara ulaşımını ve ihtiyaç duyulan mekanizasyonun teminini kolaylaştıracak, rekabet gücünü artıracaktır.

Anahtar Kelimeler: Hava ulaşım, İthalat, İhracat, Kent Ekonomisi, Sanayi Dönüşümü, GSMH, Türkiye Ekonomisi
JEL: F14, K33, O18, R41

Tam Metin

First InTraders International Conference on International Trade Abstract Book/ editörler Kürşat Çapraz Irina Raluca Badea
İstanbul: Hiperlink Yayınları, 2018.

https://www.intraders.org/october/
Please follow and like us:

Leave a Comment