ARZ VE TALEP KAYNAKLARI AÇISINDAN TÜRKİYE’DE ALTIN

Şükrü CİCİOĞLU
Dr. Öğr. Üyesi, Sakarya Üniversitesi, Siyasal Bilgiler Fakültesi, İktisat Bölümü,
Büşra ERARSLAN

Özet
Altın; yerkabuğunda en az bulunan, dünyanın her yerinde para yerine geçen, yok olmaz, bozulmaz, bilinen en iyi iletken olan bir maden olarak kabul edilmiştir. Altını diğer metaller karşısında üretim hacminin sınırlı olması, inelastik arz yapısı, aynı veya benzer özelliğe sahip başka bir metalin olmayışıdır.

Altının diğer metaller karşısında bir diğer üstünlüğü de, uzun yıllar boyunca parasal sistemde bir değişim aracı olarak kullanılmış olması, halen tasarruf ve yatırım aracı olarak kullanılabilmesi ve günümüzde dünya ülkelerinin birçoğu tarafından rezerv aracı olarak kullanılmaya devam etmesidir. Bu çalışmada Türkiye’de altın piyasasında talep bağlamında mücevher talebi, T.C. Merkez Bankası Talebi ve yatırım amaçlı altın talebi; arz bağlamında ise altın madenciliği, hurda altın arzı ve T.C. Merkez rezervleri incelenmiştir.

Anahtar kelimeler: Altın, Altın Talebi, Altın Arzı, Altın Rezervi, Hurda Altın
JEL Kodları: E-40, E-42,E-49

Tam Metin

International Conference on International Trade Conference Book/ editörler Kürşat Çapraz Irina Raluca Badea, Mustafa Yılmaz

İstanbul: Hiperlink Yayınları, 2018.

https://www.intraders.org/october/


Please follow and like us:

Leave a Comment