AĞ VE NEDENSELLİK ANALİZİ ÇERÇEVESİNDE GELİŞMİŞ VE GELİŞMEKTE OLAN ÜLKELERDE İHRACATA YÖNELİK BÜYÜME HİPOTEZİNİN GEÇERLİLİĞİ

Dr. Öğretim Üyesi Reyhan CAFRI
Çankırı Karatekin Üniversitesi

Bu çalışmada gelişmiş ve gelişmekte olan ülkelerin karşılıklı ihracat durumları (dolayısıyla ithalat durumları) ağ analizi aracılığı ile dikkate alınarak merkez ve çevre ülkeler belirlenip ihracat endeksi oluşturulmaktadır.

Bölgelerin karşılıklı ticari ilişkilerinin ticaret matrisi aracılığı ile dikkate alındığı ağ analizinden elde edilen ihracat endeksi ile büyüme arasındaki ilişkinin varlığı Canning ve Pedroni nedensellik analizi ile incelenmektedir.

Bu bağlamda, çalışmada gelişmiş ve gelişmekte olan ülkeler için 1995-2016 arasında ihracata yönelik büyüme hipotezinin geçerliliğini ağ ve nedensellik analizi ile test etmek amaçlanmaktadır.

Ağ analizi ile elde edilen ihracat endeksi ve büyüme arasındaki nedensellik analizi sonucunda; Doğu Afrika, Kuzey Afrika, Batı Afrika, Doğu Asya ve Güney Asya bölgelerinde yer alan gelişmekte olan ülkelerde; Avrupa bölgesinde bulunan gelişmiş ülkelerde ihracata yönelik büyüme hipotezinin geçerli olduğu bulgusu elde edilmiştir.

Anahtar Kelimeler: İhracat, Büyüme, Ağ analizi, Canning ve Pedroni Nedensellik
JEL Kodları: F14, O47, D85, C33

Tam Metin

I. InTraders Uluslararası Ticaret Kongresi, Kongre Kitabı / Editörler Kürşat Çapraz Irina Raluca Badea, Mustafa Yılmaz

İstanbul: Hiperlink Yayınları, 2018.

https://www.intraders.org/october/
Please follow and like us:

Leave a Comment